Các câu Chân Ngôn

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Mantrayāna


Sanskrit: Śunyata Mantra, English: Shunyata (Purity or Emptiness Mantra)

Tibetan: Tongpa Nyi སྟོང་པོ་ཉིད་

Tiếng Việt:  Thần Chú Tánh Không

Trì tụng thần chú này trước khi bắt đầu hành trì pháp. Thần chú này tẩy sạch và biến các ý tưởng bất tịnh thành không trí. Triết học về tính không (shunyata) của vạn vật. Thêm nữa Thần chú này tẩy sạch và biến các ý tưởng bất tịnh thành không trí, mẫu châu hiện ra như Bổn Tôn trong Mạn đà la (mandala) và những chuỗi khác hiện ra như quyến thuộc của Ngài.

Thần chú bằng tiếng Phạn:

Oṃ Svabhāva Śuddhāḥ Sarvadharmāḥ Svabhāva Śuddho 'Haṃ

Phiên Âm Việt:

Ốm, Sa Ba Va, Sua Đa, Soa Va, Đoa Ma, Sa Ba Va, Sua Đô, Hăm

Thần chú bằng tiếng Tây Tạng:

Om Svabhava Shuddo Sarva Dharma Svabhava Shuddo Ham


 Thần Chú Để Gia Trì Xâu Chuỗi Tràng Hạt
(Tên Anh: Mala Blessing Mantra)

Trì 7 lần rồi thổi vào chuỗi đặt trong lòng bàn tay bạn. Tăng trưởng công đức của trì tụng câu chú lên Một tỷ lần.

Để gia trì, ban phước cho xâu chuỗi trước khi bắt đầu tụng niệm Bổn Tôn của hành giả, hãy tụng thần chú này. Năng lực những thần chú của hành giả sẽ được tăng trưởng gấp. Tụng những thần chú này 7 lần, thổi vào chuỗi làm tăng túc số một biến tụng lên một tỷ lần biến.
Thần chú bằng chữ Tây Tạng và tiếng Phạn:
ཨོྃ་རུ་ཙི་ར་མ་ཎི་པྲ་ཝ་རྟ་ཡ་ཧྰུྃ།
Om Ruchira Mani Pravartaya Hum
Phiên Âm Việt:
Ôm, Rù Tre Rà, Ma Ni, Pra Va Tha Dà, Hùng
Thần chú bằng tiếng Tây Tạng:
Om Rutsira Mani Trawa Taya Hum


 Thần Chú Tăng Trưởng Công Ðức

(Tên Anh: Mantra for Multiplying the Virtue)

Trì 7 lần công đức tương đương 100,000 lần công đức cúng dường chư Phật ở cõi tịnh độ bằng việc trì tụng lời nguyện Bảy nhánh. 

 

Thần chú bằng chữ và tiếng Tây Tạng:
ཨོྃ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་བི་མ་ན་ས་ར་མཧྰ་ཛ་བ་ཧྰུྃ།
ཨོྃ་སྨ་ར་སྨ་ར་བི་མ་ན་སྐ་ར་མཧྰ་ཛ་བ་ཧྰུྃ།

Om Sambhara Sambhara Bimana Sara Maha Dzawa Hum
Om Mara Mara Bimana Sara Maha Dzawa Hum

hoặc

​Om Sambhara Sambhara Bimana Sara Maha Java Hum
Om Smara Smara Bimana Skara Maha Java Hum

​Phiên Âm Việt:

Ôm, Săm Bà Ra, Sam Ba Ra, Bì Man Na, Sa Ra, Ma Ha, Tra Va, Hùng,
Ôm, sờMa Ra, sờMa Ra, Bì Man Na, sờKa Ra, Ma Ha, Tra Va, Hùng.


 Thần chú Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Tên Phạn: Śākyamuni Buddha

Tên Tây Tạng: Shakyamuni སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

Trì tụng thần chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ giúp tịnh hóa tất cả ô uế và hiện thực hóa bốn thân Phật.

Thần chú bằng chữ Tây Tạng và tiếng Phạn:

ཨོཾ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

​Tadyathā: Oṃ Muni Muni Mahāmuni Śākyamuni Svāhā

Phiên Âm Việt:
Thát Dà Tha: Ốm, Mun Nì, Mun Nì, Ma Ha Mun Nì, Sắc Da Mun Nì, Sô Ha

Thần chú bằng tiếng Việt:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trang web của dòng Truyền thừa Drikung Kagyu tại Việt nam

www.drikungvn.org

logo21

Thống kê website

486950
Hôm nayHôm nay90
Hôm quaHôm qua445
Tuần nàyTuần này1481
Tháng nàyTháng này9831
Tất cảTất cả486950
Cao nhất 06-16-2021 : 493
Khách 2
Người đã đăng ký 1

Facepage

Mạng xã hội